Dashboard lokalnej sieci DMR Zielona Góra
ID: 260310

                 

 .: Talk Groups :. 
TG# TS 1 TS 2 Description
 TG 5      D | S  Grupa do rozmów na XLX132 DMR<->D-Star/DMR/C4FM. Grupa dynamiczna 15 min.
 TG 6      D | S  Grupa do rozmów na XLX778-C reflektorze. Multimode DMR/DStar/NXDN/P25/YSF/M17
 TG 7      D | S  Grupa do rozmów lokalnych na HBLink (OT32).
 TG 9999      D | S  Echo test.

Hotspot: D - duplex | S - smiplex
 .: Jak podłączyć hotspota do HBLink Zielona Góra :. 

Aby podłączyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRgateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.


  * Kliknąć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij "SSH Access".
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy w celu dodania do wykazu master serwerów HBLink serwera:


  rpi-rw
  sudo wget -O /root/DMR_Hosts.txt http://212.109.128.178:5202/DMR_Hosts.txt

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem.


  rpi-rw
  sudo wget -O /root/ipv4.fw http://212.109.128.178:5202/ipv4.fw

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:


  sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje "UPDATE".

Następnie przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w polu "DMR Master" należy wybrać z listy "DMRGateway". Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając "Apply changes".


Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany, jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

"Podstawowa" sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.


  [DMR Network 1]
  Enabled=1
  Address=195.26.76.59
  Port=62031
  Password=passw0rd
  TGRewrite0=2,9,2,9,1
  TypeRewrite1=1,260097,1,260097
  TypeRewrite2=2,260097,2,260097
  SrcRewrite0=2,4000,2,9,1001
  PassAllPC1=1
  PassAllPC2=2
  PassAllTG1=1
  PassAllTG2=2
  Debug=0
  Location=1
  Name=BM_Poland_2602
  Id=260xxxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w "DMR Network 3".

Hotspot typu simplex / duplex :


  [DMR Network 3]
  Enabled=1
  Address=212.109.128.178
  Port=5205
  Password=passw0rd
  TGRewrite0=2,3,2,3,6
  TGRewrite3=2,9999,2,9999,1
  Debug=0
  Location=1
  Name=HBlink-DMR
  Id=260xxxx01

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.
W przypadku definicji sieci HBlink rekomenduje się wpisania w polu "Id=" swój DMR ID z dołożonymi na końcu cyframi "01".

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne na TS2:


  TG 5 - Grupa do rozmów na XLX132-D (D-Star)
  TG 6 - Połączenie do reflektora XLX778 na moduł A
  TG 7 - HB Local  do rozmów lokalnych na HBLink (OT32)
  TG 9999 - HB Echo test. Serwer echa.

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS1 należy regułę TGrewrite2 napisać następująco:

 

  TGRewrite2=1,8,2,8,1

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są na HBLink możesz np zrobić:


  TGRewrite0=2,1005,2,5,1
  TGRewrite1=2,1006,2,6,1
  TGRewrite2=2,1007,2,7,1
  TGRewrite3=2,1008,2,8,1

Co oznacza, że w radiu będziesz używał TG1006 aby nadawać na HB TG6, TG1007 aby nadawać na HB TG7, TG1008 nadawać na HB TG8.

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW". Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stra na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora ale brak reakcji.


UWAGI dla użytkowników
Podłączając się do naszego lokalnego serwera HBlink akceptujesz poniższe warunki:

 • Użytkownicy posiadający ważną Amatorską Licencję Radiową mogą swobodnie łączyć swoje przemienniki i hotspoty aby korzystać z nich w ramach lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących radia amatorskiego.
 • Łączenie się stacji i ze stacjami radiowymi które nie są licencjonowanymi stacjami radioamatorskimi jest zabronione.
 • Przemienniki Amatorskie z licencją pozwalającą na pracę całodobową muszą być zarejestrowane w systemie rejestracji DMR-ID/CCS7.
 • Hotspoty powinny identyfikować się zarejestrowanym DMR-ID użytkownika (dla DMR) lub znakiem krótkofalarskim Callsign użytkownika (np. dla D-Star).
 • Należy pamiętać, że w przypadku pracy krótkofalarskiej wymagana jest identyfikacja znaku wywoławczego.
 • W DMR zamiast tego używany jest zarejestrowany DMR-ID, a w D-Star krótkofalarski znak wywoławczy.
 • W analogu krótkofalowiec jest zobowiązany podawać swój znak wywoławczy podczas łączności.
 • Znaki Callsign i DMR-ID są wyświetlane na niniejszych stronach serwera.
 • Jeśli nie chcesz, aby Twój przemiennik i jego użytkownicy byli tutaj widoczni, odłącz się proszę od serwera.
 • Anonimowe korzystanie z systemu, lub przez osoby nieposiadające ważnej licencji radioamatorskiej jest zabronione!
 • Dane udostępniane są innym komponentom sieci w celu kontroli dostępu, identyfikacji, routingu i funkcjonalności systemu radioamatorskiego.
 • Łącząc się do lokalnej sieci DMR w Zielonej Górze wyrażasz zgodę na wyświetlanie na HBLink znaku Callsign (oraz Visual Name patrz: https://register.ham-digital.org/data_protection.ENG), numeru DMR, lokalizacji, częstotliwości pracy stacji oraz do wymiany danych z innymi podłączonymi sieciami w ramach prowadzonej łączności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami odłącz się od serwera.
 • Pliki cookie to małe informacje przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Nie używamy plików cookie do gromadzenia lub przechowywania jakichkolwiek informacji o odwiedzających lub klientach. Rzucamy Ci zaszyfrowane pliki cookie, aby Twoja przeglądarka mogła poznać Twój status na stronie, na przykład po zalogowaniu.
 • Nasza strona zawiera linki do powiązanych stron. Polityka prywatności tych powiązanych stron jest odpowiedzialnością powiązanych stron. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na treść polityki powiązanych stron. Sprawdź zasady każdej odwiedzanej witryny, aby uzyskać szczegółowe informacje. Administrator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub wykroczenia innych powiązanych stron lub w inny sposób.
 • Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie, abyś zawsze wiedział, jakie informacje zbieramy i jak z nich korzystamy.
 • Copyright (c) 2016-2021
  The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
  Version SP2ONG 2019-2021